MEIE KONTAKTID:

phone

TELEFONINUMBER:

+372 5627 8757

email

E-MAIL:

info@3dquality.ee

clock

TÖÖ AEG:

10:00-19:00 | E-R

point

AADRESS:

Lootsi 8, Lootsi Keskus, Tallinn 10151, Eesti

CAD-mudelite väljatöötamine

Meie ettevõttelt on teil võimalik tellida CAD-mudelite arendamist – arvutipõhist 3D-modelleerimist, mis sisaldab kolmemõõtmeliste tahkete objektide loomist virtuaalruumis.

Tegelikkuses ei ole võimalik mitte ühtegi tehniliselt keerukat toodet luua ilma projektita. CAD-mudelite loomine tähendab tahkete mahuliste prototüüpide modelleerimist. Sellised tööd said varem tehtud paberil, seejärel loodi vaha, puidu, kipsi või papjeemašee abil mahuline vorm. Kogu see protsess tähendas paljude spetsialistide jaoks suurt hulka keerulist käsitsi tehtavat tööd, nii oli selline töö kallis ja töömahukas. Mudeli loomisele kulus seejuures palju aega.

Kaasaegsed infotehnoloogilised lahendused võimaldavad selle protsessi olulist lihtsustamist, kuid seejuures on see töö muutunud ka palju täiuslikumaks, kuna iga mudeli kõige väiksema osa loomine on võimalik selgelt ja üksikasjalikult. Praegusel ajal toimub 3D-modelleerimine spetsiaalsete 3D-modelleerimisprogrammide abil.

Instrumendid CAD-mudeli loomiseks

CAD-mudelite loomiseks on olemas palju erinevaid tarkvaralisi võimalusi, sealhulgas on nii tasulised kui professionaalsed lahendused, mis pakuvad erinevaid lahendusi CAD-mudelite loomiseks. Meie ettevõte eelistab oma töös kasutada SolidWorksi ja ZBrushi. Neist programmidest mõlemal on omaette erisused ja konkreetses olukorras on üks töövahend kindlate probleemide lahendamiseks eelistatav teisele ning vastupidi.

  • ZBrush – see on 3D-modelleerimise tarkvaraline keskkond, mis võimaldab imiteerida skulptuuri loomise protsessi. Igal vastava ruumi punktil on mitu kirjeldavat tingimust: XY-telgedele asetuvad koordinaadid, Z-teljele jääv sügavus, värv, ruumiline orientatsioon ja materjal. ZBrushi paletid sisaldavad seotud funktsioone ja moodustavad programmi liidese. Programmi funktsionaalsus pakub võimalust erinevatest objektidest luua täpsed digitaalsed kolmemõõtmelised mudelid, olemas on isegi animatsiooni loomise võimalus. See programm on seega ideaalselt sobilik kunsti ja disaini 3D-modelleerimiseks.
  • SolidWorks – see on tõeline tarkvaraline lahendus iga tüüpi CAD-lahenduste jaoks ja see võimaldab ettevõtetes tehtavat tööd automatiseerida. See programm võimaldab luua mistahes keerukusastmega toote. 3D-modelleerida on võimalik mitte ainult toote osi, kuid ka komplekte, ühtlasi on võimalik luua kõigi kehtivate nõuetega kooskõlas olev projekti dokumentatsioon. SolidWorksi kasutatakse eelkõige tööstusdisainis ja inseneride poolt. See on tarkvarakeskkond, milles tegeleme peamiselt just tahkete objektidega (CAD-mudelite loomisega).

Kuidas esitada tellimus CAD-mudeli loomiseks?

Meie ettevõttelt CAD-mudeli loomise tellimiseks on tarvilik meile esitada insenerjoonis, eskiis või muu joonis, millel on ära näidatud objekti mõõtmed ja parameetrid. Saadud andmete põhjal modelleerib meie spetsialist optimaalses tarkvarakeskkonnas vastava objekti ära. Töö tulemusena saate kätte valmis objektiga faili. Failiformaadiks on sldprt (SolidWorks) või STL.

Juhul, kui tarvis on modelleerida mõnd üksikut detaili, siis on meie spetsialistid suutelised selle ülesande ära täitma professionaalselt ja võimalikult lühikese aja jooksul.

Esitada taotlus 3D-Modelleerimiseks

    Modelleeride näited