TAGASTUSÕIGUS

Vastavalt Võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. 3DQuality e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on tarbijale üle antud. Tarbijaks loetakse füüsilist isikut, kes on ostnud 3DQuality e-poest kaupa või teenust, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.

Ostes 3DQuality e-poest, nõustub tarbija tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:

1. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne).

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama taganemise avalduse 3DQuality e-poe aadressil tellimus@3dquality.ee mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist. Taganemise avalduse vormi leiate siit: taganemiseavaldus

2. Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud 10% toote summast aga mitte vähem kui 10 eurot.

3. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

4. 3DQuality kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa, eeldusel, et tarbija on sama tähtaja jooksul  ehk 14 päeva jooksul kauba tagastanud.

5. Ostja vastutab kauba seisukorra eest. Kui toote kvaliteet on halvenenud või sellel on kasutusjälgi (kriimustusi, eemaldatud kaitsekile, tolmu või niiskuse jälgi vms), tehakse hinna ümberarveldus või keeldutakse 14-päevase tagastusõiguse kohaldamisest.

6. Ostja kohustub hüvitama transpordikulud kauba tarnimisel ja tagastamisel, välja arvatud juhtudel, kui tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule või on tootjadefektidega.

7. 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul:

  • Tooted, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades
  • 3D Printimis teenused, kõik printitud mudelid.

Kui klient tellib e-poest kauba, millele ta ise 3DQuality poodi järele soovib tulla, siis on tal kauba üleandmise ja vastuvõtmise hetkel võimalus tutvuda tellitud kaubaga ning vajadusel esitada müüjale kauba kohta lisaküsimusi. Soovitame seda kindlasti teha, et võiksite olla kindlad, et tellitud kaup vastab teie vajadustele ja  ootustele. Kui tellitud kaup kliendile ei sobi, on kliendil õigus tellimus tühistada ning 3DQuality kannab viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul kliendi kontole tagasi kogu tellimuse eest makstud summa.

14-päevane tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole 3DQuality e-poe eripära. Vajadusel saate alati küsida lisainfot meie garantii- ja hooldusosakonnast garantii@3dquality.ee